ปั้นแบรนด์ด้วยเทรนด์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปั้นแบรนด์ด้วยเทรนด์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

โลกร้อนขึ้นทุกวันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แล้ว แต่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อนนั้นน้อยมากที่จะตระหนักรู้ว่า แค่เพียงเปิดคอมพิวเตอร์ เปิดแอร์ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า สบู่ ยาสีฟัน เครื่องสำอาง ทานอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันก็ตกเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่รู้ตัว เพราะในทุกอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นั้นยากที่จะเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ

สร้างแบรนด์อาหารเสริม

ด้วยเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนต่าง ๆ ทำให้ผู้คน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยหันมาสร้างภาพลักษณ์ไปจนถึงปรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสร้างกระตระหนักรู้ให้เกิดในกลุ่มชน จนกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดช่วยเสริมภาพลักษณ์อันดีแก่แบรนด์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ที่ผู้บริโภคหันมาสนใจแบรนด์ที่มีการเลือกสรรจากที่มาจากธรรมชาติ หรือสินค้าที่เป็นแนวรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เทรนด์รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นในวันนี้ทาง Kovic ได้มีคำแนะนำในการปั้นแบรนด์ด้วยเทรนด์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสร้างแบรนด์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารเสริม การผลิตเครื่องสำอาง ผลิตครีมหรือแม้แต่การผลิตสบู่ก็ตาม อาจใช้กลยุทธ์แบบเน้นไปที่การบริโภคอย่างยิ่งยืน และสร้างการจดจำแบรนด์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริโภค โดยสร้างความรับรู้ว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาท่ามกลางความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจ ด้วยภาพลักษณ์อันชัดเจน ภายใต้เทคนิคนี้

  • Green Business จากภายในสู่ภายนอก
  • ยกระดับสู่ Green Marketing
  • สร้างความแตกต่างของแบรนด์ส่งต่อผู้บริโภค
  • ปลูกฝังค่านิยมในองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • รักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง

Green Business จากภายในสู่ภายนอก

ก่อนจะสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำได้ จะต้องเริ่มจากการทำความรู้จักตัวตนของแบรนด์ให้ท่องแท้ก่อนว่า เราคือใคร ทำอะไร และตอบโจทย์ใครได้บ้าง ภายใต้กฎ 3 ข้อคือ

  • ทำไมผู้บริโภคต้องเลือกแบรนด์เรา
  • แบรนด์เราจะโดดเด่นได้อย่างไร
  • แบรนด์จะให้ประโยชน์อะไรกับผู้บริโภค

เพื่อประเมินตัวเองให้ขาด แล้วจะทำให้รู้ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ชัดเจน ขณะเดียวกันภายใต้โจทย์การปั้นแบรนด์ให้มีพลังจุดกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบโลโก้ แพ็กเก็จจิ้งต่าง ๆ ต้องใส่ใจเรื่องความเป็น Green Business ด้วย

ยกระดับสู่ Green Marketing

แม้ในเรื่องของกลยุทธ์ CSR จะมีรูปแบบหลากหลายที่แต่ละองค์กรพยายามหยิบมาใช้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกของธุรกิจยุคใหม่ คำว่า “Green” ดูจะหนักแน่นและมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นอื่น ๆ ด้วยกระแสของโลกร้อน Green Marketing ได้กลายเป็นโจทย์ให้องค์กรขนาดใหญ่และเล็กต่างนำไปคิดและทำการตีความออกมาในรูปแบบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บางองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงขนาดตั้งงบและวางแผนระยะยาว ที่จะใช้เรื่องนี้เป็นหนี่งในแบรนดิ้งองค์กร

สร้างความแตกต่างของแบรนด์ส่งต่อผู้บริโภค

นอกจากตัวตนของแบรนด์ การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ว่าแบรนด์ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน้าที่หลักที่ผู้ประกอบการจะต้องทำก็คือ การสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกแตกต่าง เช่น แบรนด์ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้คุณค่ากับการใช้วัสดุแทนไม้หรือแบรนด์เครื่องดื่มที่ให้คุณค่ากับการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล สิ่งเหล่านี้คือการนำมาเล่าถึงความแตกต่างของแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ปลูกฝังค่านิยมในองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

หากคนในองค์กรตั้งแต่พนักงานระดับล่างยันผู้บริหารระดับสูง ยังไม่รู้ว่าแบรนด์เรามีคุณค่าอะไร ก็ยากที่จะทำให้คนภายนอกหรือกลุ่มลูกค้าเข้าถึงคุณค่าของแบรนด์ได้ ดังนั้น Brand Image ควรเริ่มจากคนภายในออกไปสู่ภายนอก เพื่อให้ทุกคนกลายเป็น Brand Ambassador ด้วยตนเอง และขยายฐานรากออกไปสู่งานบริการที่อาจต้องสื่อสารแทนองค์กรหรือกับลูกค้าต่อไป

ด้วยเหตุนี้เจ้าของแบรนด์จึงต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปิดไฟ การควบคุมการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ หรือแม้แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนในองค์กรสามารถทำได้เพื่อโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

รักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง

อย่าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่แบรนด์ทำขึ้นเป้นอะไรที่ฉาบฉวย แค่ CSR ที่ทำตามนโยบายปีต่อปีโดยไม่มีความต่อเนื่องเพียงพอ เพราะนั่นเท่ากับว่าที่ลงแรงลงเงินทุนเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปสู่แบรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเสียเปล่า

ถึงแม้ว่าวันนี้ หรือปีนี้อาจไม่เห็นผลแต่ค่อยเป็นค่อยไป และต่อเนื่องคงมาตรฐานเดิม นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง ดังนั้นถ้าคิดจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่แบรนด์ตัวเองด้วยการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับธรรมชาติก็ควรทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอ

สรุป

การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย ต้องตอบโจทย์ให้ได้ตั้งแต่วันแรกก่อนว่า แบรนด์พร้อมจะอยู่กับเรื่องนี้ไปอีกยาวนานหรือไม่ ถ้าเทรนด์ใหม่มาแรงจะปรับให้ไปด้วยกันกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ปูทางมานานไปพร้อม ๆ กับการเรียกยอดขายจากผู้บริโภคให้ทันเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไว

โดย #โควิก โรงงานอาหารเสริมแบบ OEM รับผลิตอาหารเสริมตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยบริการแบบ One – Stop Service ที่บริการแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง นอกจากนี้ทางโรงงานยังรับผลิตครีม รับผลิตสบู่ และรับผลิตยาสมุนไพรอีกด้วย

แหล่งที่มา : www.bangkokbanksme.com