เรื่อง

โควิก เคทท์ได้รับรางวัลในงาน ITE ณ ประเทศอังกฤษ

โควิก เคทท์ได้รับรางวัลในงาน ITE ณ ประเทศอังกฤษ

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลใบประกาศและเหรียญรางวัลในงานประกวดสินค้าและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Invention and Trade Expo 2019 (ITE) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและแสดงสินค้านานาชาติ Olympia Kensington London โดยรางวัลที่ได้รับสามารถสร้างมูลค่าและต่อยอดให้กับสินค้าได้ในระดับสากล โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภทวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ (สาขา Health, Medicine and Fitness)

รางวัล Platinum Award

Proteinoids

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

Proteinoids

Menoplexx

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)

Mudyceps

Colladerm

Dermanour