สร้างแบรนด์อาหารเสริม

ทำไมการมีแบรนด์นั้นถึงสำคัญต่อธุรกิจ

ทำไมการมีแบรนด์นั้นถึงสำคัญต่อธุรกิจ

การทำธุรกิจในยุคนี้ที่การเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน แถมเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวและการค้าที่มีสินค้าจากเพื่อนบ้านหรือระแวกใกล้เคียงเข้ามา ทำให้การทำการตลาดโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อย ๆ นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคต่าง ๆ มากมายที่จะสามารถทำให้ธุรกิจตัวเองนั้นอยู่รอดและสร้างผลกำไรขึ้นมาได้ ดังนั้นการสร้างความแตกต่างหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่จะทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นสนใจและเลือกสินค้าซื้อสินค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

สร้างแบรนด์อาหารเสริม

โดยในปัจจุบันสินค้าและบริการนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกัน ทำให้การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการสักอย่างของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงไม่กี่ปัจจัยขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นคือเรื่องการรู้จัก และการรู้จักนี้เองก็เป็นผลมาจากการมี Branding ทำให้การสร้างแบรนด์หรือมีตัวตนของแบรนด์ที่แน่ชัดสำหรับ นักการตลาดนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าธุรกิจนักการตลาดนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การมีแบรนด์นั้นสำคัญมากกว่าที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจคิดอย่างมาก วันนี้ทาง Kovic จึงจะพาไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีแบรนด์ โดยมีดังต่อไปนี้

แบรนด์ช่วยในการเพิ่มความจดจำ

การจดจำนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบัน เพราะด้วยการจดจำนี้จะช่วยทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการได้ว่าจะเลือกของเจ้าไหนที่อยู่ในตลาด เพราะถ้าสินค้าและบริการคุณไม่มีแบรนด์ แปลว่าสินค้าและบริการคุณนั้นไม่มีตัวตนหรือไม่ได้รู้จักในมุมมองของผู้บริโภคเลย

ถ้าคุณไม่ทำแบรนด์ไว้ คุณอาจจะได้แต่ไม่สามารถสร้างการซื้อซ้ำได้เลย เพราะคนจดจำคุณไม่ได้แล้ว ดังนั้นการสร้างแบรนด์ขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณเป็นแบรนด์เล็ก ๆ ที่ต้องแย่งชิงความสนใจจากธุรกิจใหญ่ ๆ การมีแบรนด์จะสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาได้ทันที ทั้งนี้การทำแบรนด์จงมั่นใจว่าการสื่อสารของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ช่องทางและมีการแสดงออกตามพฤติกรรมของแบรนด์คุณที่ควรจะเป็น

แบรนด์ช่วยในเรื่องดีไซน์

การทำแบรนด์นั้นเหมือนกับการสร้างอัตลักษณ์และนิสัยของแบรนด์ขึ้นมา และเมื่อคุณต้องทำโฆษณาในการโปรโมทแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะทำเว็บไซต์ หรือทำนามบัตรแนะนำธุรกิจของคุณ การมีแบรนด์นั้นจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของตัวตนบริษัทคุณไปในทันที ซึ่งช่วยทำให้คนที่ออกแบบวัตถุดิบต่าง ๆ นั้นสามารถทำงานได้ง่ายอย่างมากเพราะสามารถออกแบบสิ่งต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางและมุมมองเดียวกันได้อย่างอย่างง่ายดาย อย่างเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แถมยังทำให้คนที่มาทำงานในอนาคตสามารถเข้าใจในตัวตนบริษัทแบะออกแบบตามแบรนด์ที่มีต่อมาได้ไม่ยาก สิ่งสำคัญสุดคือประหยัดเวลาในการดีไซน์และช่วยประหยัดงบประมาณในการทำงานดีไซน์ไปเยอะอย่างมากอีกด้วย

แบรนด์ช่วยสร้างมูลค่าบริษัท

มูลค่าของบริษัทนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือรายได้ของบริษัทที่มีเท่านั้น แต่ชื่อของบริษัทนั้นก็สามารถนำมาสร้างมูลค่าต่าง ๆ ได้เช่นกัน ยิ่งแบรนด์คุณนั้นมีชื่อเสียงดังมากแค่ไหน หรือมีความต้องการสูงมากแค่ไหน ก็ยิ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้อย่างมากมาย

ตัวอย่างเช่น Coca Cola มีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 73.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือแบรนด์อื่น เช่นพวกแบรนด์เนม ที่มีมูลค่าชื่อเสียงแบรนด์ที่สูง แค่เอาโลโก้หรือชื่อแบรนด์ไปแปะกับอะไรก็สามารถขายได้อย่างทันที เช่น Supreme บนหนังสือพิมพ์ ด้วยการสร้างแบรนด์เช่นนี้ การที่คุณมีแบรนด์อยู่ การค่อย ๆ สะสมมูลค่าของแบรนด์คุณขึ้นไปย่อมมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าคุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการของคุณที่แน่นแฟ้นขึ้นมาได้ ย่อมทำให้แบรนด์คุณมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทำให้การตลาดง่ายขึ้น

แน่นการมีแบรนด์นั้นช่วยทำให้การทำการตลาดนั้นง่ายขึ้นอย่างมาก เพราแทนที่จะต้องมานั่งสร้างการอธิบายตัวตนของสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมาว่าต่างจากคู่แข่งอย่างไร หรือทำไมกลุ่มเป้าหมายต้องหันมาใช้สินค้าและบริการของคุณ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในส่วนนี้มาสร้างการขายหรือสร้างมูลค่าที่โดนใจของผู้บริโภคได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายมาก ปล่อยให้พลังของแบรนด์นั้นทำงานในการขายตัวเองไป ทำให้การตลาดนั้นสามารถโฟกัสได้ทันทีว่าต้องทำงานอะไรและอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการตลาดขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทำให้คนทำงานในทิศทางเดียวกัน

แน่นอนการมีแบรนด์นั้นจะทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันว่า องค์กรนั้นมีตัวตนและพฤติกรรมอย่างไร ทำให้เวลาทำงานหรือเวลาที่ต้องสื่อสารออกไปยังโลกภายนอกขององค์กรจะททำให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน จนทำให้สื่อสารมีพลังออกไปได้ ซึ่งถ้าคุณไม่มีแบรนด์มาครอบในการทำงานของคนในองค์กรแล้ว ทุกคนจะต่างคนต่างเข้าใจในตัวตนของบริษัทและทำให้เกิดการทำงานที่ไม่มีทิศทางหรือไม่มีหลักการให้ยึดว่าจะทำงานอย่างไรออกไป

สรุป

การมีแบรนด์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอย่างอาหารเสริม เครื่องสำอางหรือยาสมุนไพรร เพราะการมรแบรนด์นั้นจะทำให้ตัวสินค้ามีความน่าสนใจและดูน่าซื้อกว่าสิน้คาที่ไม่มีแบรนด์ และถ้าหากเป็นสินค้าที่มาจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด จะยิ่งทำให้สินค้าเป็นที่สนใจมากขึ้น

โดย #โควิก โรงงานอาหารเสริมแบบ OEM รับผลิตอาหารเสริมตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยบริการแบบ One – Stop Service ที่บริการแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง นอกจากนี้ทางโรงงานยังรับผลิตครีม รับผลิตสบู่ และรับผลิตยาสมุนไพรอีกด้วย

แหล่งที่มา : www.marketingoops.com