โรงงาน KOVIC

ในปัจจุบันนั้นมีโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิดขึ้นมากมาย ที่ไม่ใช้เพียงแต่ในประเทศไทย หรือในแถบเอเชียเท่านั้นแต่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งทุกคนทั่วโลกให้ความสำคัญและความสนใจของอาหารเสริมไม่น้อย ในบางคนก็คิดวว่าอาหารเสริมดูไม่ค่อยจำเป็นหรือมีประโยชน์อย่างมีการโฆษณา แต่ถ้าหากมีใครคนหนึ่งไม่มีเวลาในการเลือกทานอาหารในแต่วันว่าได้ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่หรือไม่ ดังนั้นการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวก และมั่นใจได้ว่าเราได้รับสารอาหารนั้นๆ เพียงพอตามปริมาณที่เหมาะสมที่ควบคุมได้ตามที่ต้องการ

ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถึงแแม้มีหลากหลายยี่ห้อ หลายแหล่งการผลิต แต่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะด้วยคุณภาพของส่วนประกอบ กระบวนการผลิต ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ซึ่งบริษัทโควิกฯ ของเรานั้นมีกระบวนการ มีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ และมีบริการครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า

  • รับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ OEM ตามรูปแบบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
  • เรายังรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ One Stop Service แบบครบวงจร
  • ในการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีทีมงานที่มีวามเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่มีความเป็นสากลเพื่อวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีสุด
  • เรามีรูปแบบการบรรจุที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุแคปซูล บรรจุซอง บรรจุกล่อง ซิงก์ฟิล์ม ฯลฯ
  • เมื่อทำการบรรจุในรูปแบบต่างๆ เรียยบร้อยแล้วเรายังมีบริการแพ็คกิงค์ให้ด้วย

ด้วยคุณภาพและความตั้งใจของเราทำให้บริษัท โควิกฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใบรับรองเครื่องหมายการค้า “ฮาลาล ” จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเรายังมีแผนงานเพื่อรับรองมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารและ ระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นระบบสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของเรา